Artikler


Listen indeholder artikler, udarbejdet af Dansk Energi Analyses medarbejdere siden 1991. Nyere artikler kan hentes ned fra oversigten, mens ældre artikler må søges i de pågældende tidsskrifter.

2012
Sænk spændingen og spar på elektriciteten
Forfattere: Mogens Johansson, Dansk Energi Analyse A/S, og Claus Hvenegaard, Teknologisk Institut
Tidsskrift: HVAC nr. 3, marts 2012
Venstreklik for at åbne PDF'en og højreklik for at downloade (vælg gem som)! Download og/eller læs artiklen her!

2011
Elbesparende kuglelejer
Forfattere: Bøje Schaumann Kjær, CeramicSpeed, og Mogens Johansson, Dansk Energi Analyse
Tidsskrift: Teknisk nyt nr. 5 - 2011
Venstreklik for at åbne PDF'en og højreklik for at downloade (vælg gem som)! Download og/eller læs artiklen her!

2010
Elmotorer bliver endnu mere effektive
Forfatter: Mogens Johansson, Dansk Energi Analyse
Tidsskrift: Vedligehold - drift og økonomi nr. 1, januar 2010
Venstreklik for at åbne PDF'en og højreklik for at downloade (vælg gem som)! Download og/eller læs artiklen her!

2009
Luft, lys og elmotorer
Forfatter: Mogens Johansson, Dansk Energi Analyse
Tidsskrift: HVAC nr. 8, august 2009
Venstreklik for at åbne PDF'en og højreklik for at downloade (vælg gem som)! Download og/eller læs artiklen her!

2007
Energieftersyn af ventilations- og klimaanlæg
Forfattere: Rikke Marie Hald, Energistyrelsen, og Mogens Johansson, Dansk Energi Analyse
Tidsskrifter: HVAC nr. 13 2007, side 24-26, Teknik& Miljø februar 2008, side 60-61, og FFE&M nr. 53, april 2008, side 17-19
Venstreklik for at åbne PDF'en og højreklik for at downloade (vælg gem som)! Download og/eller læs artiklen her!

Energibesparelser uden blod, sved og tårer
Forfatter: Mogens Johansson, Dansk Energi Analyse
Tidsskrift: FFE&M nr. 52, december 2007, side 9-11
Venstreklik for at åbne PDF'en og højreklik for at downloade (vælg gem som)! Download og/eller læs artiklen her!

2006
Gode penge i energibesparelser
Forfatter: Mogens Johansson, Dansk Energi Analyse
Tidsskrift: Energi & Økonomi nr. 2, april 2006, side 20-21
Venstreklik for at åbne PDF'en og højreklik for at downloade (vælg gem som)! Download og/eller læs artiklen her!

2005
Prisfølsomt elforbrug - for høj forsyningssikkerhed og et velfungerende marked
Forfatter: Mogens Johansson, Dansk Energi Analyse
Tidsskrift: Energi & Økonomi nr. 4, september 2005, side 10-12
Venstreklik for at åbne PDF'en og højreklik for at downloade (vælg gem som)! Download og/eller læs artiklen her!

Dyrere brændsel til kvotevirksomhederne
Forfatter: Mogens Johansson, Dansk Energi Analyse
Tidsskrift: Energi & Økonomi nr. 2, april 2005, side 16
Venstreklik for at åbne PDF'en og højreklik for at downloade (vælg gem som)! Download og/eller læs artiklen her!

2004
Målrettet anvendelse af energinøgletal - nyt værktøj!
Forfattere: Hans Andersen, Teknologisk Institut, og Mogens Johansson, Dansk Energi Analyse
Tidsskrift: Vedligehold nr. 3, 2004, side 36-37

2003
Det overflødige elforbrug
Forfattere: Hans Andersen, Teknologisk Institut og Mogens Johansson, Dansk Energi Analyse
Tidsskrift: VVS nr. 13, 2003, side 16-18

Energiledelse
Forfattere: Pernille Poulsen, Horesta, og Mogens Johansson, Dansk Energi Analyse
Tidsskrift: Børsen ledelseshåndbog "Miljø, energi og arbejdsmiljø", nr. 4 2003, afsnit 5.41

Danske virksomheder blandt Europas mest energieffektive
Forfattere: Hans Henrik Svensson, Energistyrelsen, og Mogens Johansson, Dansk Energi Analyse
Tidsskrift: Energinyt nr. 1 2003, side 17-18
Venstreklik for at åbne PDF'en og højreklik for at downloade (vælg gem som)! Download og/eller læs rapporten her!

2002
Spar på energien til trykluft - start der, hvor luften anvendes
Forfatter: Mogens Johansson, Dansk Energi Analyse
Tidsskrift: Vedligehold nr. 8 2002, side 22-23
Venstreklik for at åbne PDF'en og højreklik for at downloade (vælg gem som)! Download og/eller læs artiklen her!

Energieffektivisering - sådan effektiviseres indsatsen
Forfatter: Mogens Johansson, Dansk Energi Analyse
Tidsskrift: Danvak Magasinet nr. 8, side 24-25, og nr. 9, side 33-34, 2002
Venstreklik for at åbne PDF'en og højreklik for at downloade (vælg gem som)! Download og/eller læs artiklen her!

Industriens tomgangs-elforbrug er stigende
Forfattere: Hans Andersen, Teknologisk Institut og Mogens Johansson, Dansk Energi Analyse
Tidsskrift: Vedligehold nr. 4, juni 2002, side 6-7
Venstreklik for at åbne PDF'en og højreklik for at downloade (vælg gem som)! Download og/eller læs artiklen her!

Fremtidens køleanlæg findes i dag
Forfattere: Søren Draborg og Martin Heick Hansen, Dansk Energi Analyse
Tidsskrift: Scanref, nr. 3, juni 2002, side 19-21

2001
Benchmarking af energieffektivitet og energiudgifter
Forfattere: Mogens Johansson og Pernille Poulsen, Dansk Energi Analyse
Tidsskrift: Miljøhorisont nr. 10, 2001, side 26-27
Venstreklik for at åbne PDF'en og højreklik for at downloade (vælg gem som)! Download og/eller læs artiklen her!

Energinøgletal for handel & Service
Forfattere: Morten Vindum Nielsen, Dansk Energi Analyse og Martin L. Jensen, DEFU
Tidsskrift: VVS, nr.14, 2001, side 10-13

Energibevidst projektering af proceskøleanlæg
Forfatter: Søren Draborg, Dansk Energi Analyse og Stig N. Sørensen, Energi & Miljø Consult
Tidsskrift: Danvak Magasinet, nr. 9, 2001, side 26-27

Energibesparelser gennem forebyggende vedligehold
Forfatter: Mogens Johansson, Dansk Energi Analyse
Tidsskrift: Vedligehold, drift og økonomi, nr. 4, 2001, side 4-5
Venstreklik for at åbne PDF'en og højreklik for at downloade (vælg gem som)! Download og/eller læs artiklen her!

For stort trykfald over filtrene
Forfatter: Mogens Johansson, Dansk Energi Analyse
Tidsskrift: VVS, nr. 4, 2001, side 38-39
Venstreklik for at åbne PDF'en og højreklik for at downloade (vælg gem som)! Download og/eller læs artiklen her!

2000
Energieffektivisering og CO2-besparelser
Forfattere: Paw Andersen og Jan Jensen, Dansk Gasteknisk Center A/S, Mogens Johansson og Søren Draborg, Dansk Energi Analyse A/S
Tidsskrift: Gasteknik nr. 4, 2000, s. 12-13

Miljø- og energiledelseskonsulent - ekspert eller proceskonsulent?
Forfatter: Preben Buhl Pedersen, Dansk Energi Analyse A/S
Tidsskrift: Miljøinformation nr. 4, april 2000, s. 10-11
Venstreklik for at åbne PDF'en og højreklik for at downloade (vælg gem som)! Download og/eller læs artiklen her!

Energieffektivisering af tørrekamre, -skabe og -ovne
Forfattere: Johnny Iversen, COWI A/S og Søren Draborg, Dansk Energi Analyse A/S
Tidsskrift: Energi & Planlægning nr. 1, februar 2000, side 10-11

Operationelle energinøgletal
Forfatter: Kim Kristiansen, Dansk Energi Analyse A/S
Tidsskrift: VVS nr. 1, januar 2000, side 20-22

 

1999
Energieffektivisering ved tørring i overhedet damp
Forfattere: Søren Draborg, Dansk Energi Analyse A/S og Johnny Iversen, COWI A/S
Tidsskrift: Energi & Planlægning nr. 6, december 1999, side 9-10

Genvej til energieffektive ventilationsanlæg
Forfatter: Karin Schack Nielsen og Hans Erik Geil, Glenco A/S samt Mogens Johansson, Dansk Energi Analyse A/S
Tidsskrift: VVS nr. 8, juni 1999, side 24-26

Ærø viser vej
Forfatter: Troels Christensen, Dansk Energi Analyse A/S
Tidsskrift: Energinyt nr. 1, februar 1999, s. 10-12

 

1998
Køleanlæg i varmeanlæg
Forfatter: Søren Draborg, Dansk Energi Analyse A/S
Tidsskrift: SCANREF nr. 6, december 1998, s. 10-11

Køl - og skip varmen!
Forfatter: Søren Draborg, Dansk Energi Analyse A/S
Tidsskrift: VVS-bladet nr. 15, 1998, s.16-18

Energieffektivisering af industrielle tørreprocesser
Forfatter: Søren Draborg, Dansk Energi Analyse A/S og Peter Maagøe Petersen, COWI
Tidsskrift: Energi og Planlægning nr. 4/5, oktober 1998, s. 18-19

Energiledelseskonceptet
Forfatter: Christina Ingerslev, Dansk Energi Analyse A/S
Tidsskrift: Aktuelt miljø nr. 5 1998

Energiområdets prioritering i miljøledelsessystemer
Forfatter: Christina Ingerslev, Dansk Energi Analyse A/S
Tidsskrift: Aktuelt miljø nr. 5 1998

VE-potentiale for de 27 danske småøer
Forfatter: Troels Christensen, Dansk Energi Analyse A/S og Ide Seidelin, Ærø Energi- og Miljøkontor)
Tidsskrift: VE-information, juni 1998, s. 6-8

Energiledelse i industrien
Forfatter: Preben Buhl Pedersen, Dansk Energi Analyse A/S
Tidsskrift: VVS-bladet nr. 10, 1998, s. 6-8

Energibevidst projektering
Forfatter: Mogens Johansson, Dansk Energi Analyse A/S
Tidsskrift: VVS-bladet nr. 2, 1998, s. 25-26

Giv pumpesystemerne et hurtigt energi-check - En anvendelsesorienteret køreplan til energibesparelser i industrien
Forfatter: Inger Anette Rasmussen, Dansk Energi Analyse A/S
Tidsskrift: Teknisk nyt nr. 2 1998, s. 6-10

 

1997
Energiledelse i industrien
Forfatter: Preben Buhl Pedersen, Dansk Energi Analyse A/S
Tidsskrift: Miljø Information nr. 8 1997, s. 20

Hvordan reduceres produktionsudstyrs elforbrug
Forfatter: Inger Anette Rasmussen, Dansk Energi Analyse A/S
Tidsskrift: Teknisk nyt special 1997, s. 26-28

1996
Spar energi og penge ved indkøb
Forfatter: Inger Anette Rasmussen, Dansk Energi Analyse A/S
Tidsskrift: Electra nr. 10 1996, s. 14-17

Mange bække små… - 16 % besparelse i energiforbruget til produktion af bølgepapemballage
Forfatter: Inger Anette Rasmussen og Mogens Johansson, Dansk Energi Analyse A/S samt Bruno Rasmussen, Danisco Pack
Tidsskrift: VVS-bladet nr. 9 1996, s. 16-20

Spar energi og penge på indkøb
Forfatter: Inger Anette Rasmussen, Dansk Energi Analyse A/S
Tidsskrift: Maskinmesteren nr. 9 1996, s. 17

Energibesparelser ved effektivisering og substitution
Forfatter: Inger Anette Rasmussen, Dansk Energi Analyse A/S
Tidsskrift: Teknisk nyt special 1996, s. 29-31

1995
Variable speed drive for an air compressor
Forfatter: Bjarne Maaløe, Glasuld A/S og Mogens Johansson, Dansk Energi Analyse A/S
Tidsskrift: CADDET Energy Efficiency Newsletter No. 2 1995, s. 6-7

1994
Frekvensomformerdrift af trykluftkompressor
Forfatter: Bjarne Maaløe, Glasuld A/S og Mogens Johansson, Dansk Energi Analyse A/S
Tidsskrift: VVS-bladet nr. 3 1994, s. 9-13

1993
Hos Pressalit er energibesparelserne gennemført
Forfatter: Allan Christiansen, Pressalit A/S, Benny Christensen, Energicenter Midt og Mogens Johansson, Dansk Energi Analyse A/S
Tidsskrift: Energi og Planlægning nr. 6 1993, s. 4-6

Sparer el for 1 mio. årligt med nye trykluftkompressorer
Forfatter: Bjarne Maaløe, Glasuld A/S og Mogens Johansson, Dansk Energi Analyse A/S
Tidsskrift: VVS-bladet nr. 13 1993

1991
Elbesparelser i nye boliger
Forfatter: Mogens Johansson, Dansk Energi Analyse A/S
Tidsskrift: VVS-bladet nr. 3 1991, s. 44-46

Взгляд " "его скользнул по дымящимся обломкам танка.

Казалось, его огорчало, " "если после его ревизии хоть кто-нибудь оставался в " "живых.

Префект предоставил им автомобиль, чтобы добраться обратно на "Пластилиновая считалка. Лепим и учимся считать"север острова к деревне Гранд Кейс.

Великое " "убийство должно выглядеть как обыкновенный " "насморк.

Я даже не мог поверить, что это был только "Воспоминания биржевого спекулянта"сон, никак не мог отделаться от ощущения, что " "все это на самом деле.

Из хорошо " "информированного источника стало известно, что "Муму с аквалангом"этот гений криминальных разборок объединяет под своими знаменами остатки временно деморализованных мафиозных кланов.

Я же обещал, откликнулся из " "ванной Римо.

Мое " "доброе имя втопчут в грязь.

Да, я уже заметил, сухо ответил " "Бронзини.

Я хочу сказать, что у " "нас не останется никаких возможностей поддерживать законность " "и порядок, " "если кто-то будет заставлять свидетелей забывать их " "показания.

Она понимала, что от нее чего-то хотят.

У них " "такие огромные челюсти, что они " "откусывают человеку ляжку с " "той же легкостью, с какой мы перекусываем черенок сельдерея.

Но " "я хочу мяса сейчас, сказал юный Чиун.

Этот голос " "велел ему убедиться, что за ним " "нет хвоста, и, добравшись до близлежащего городка Лансинг, пройти в телефонную " "будку.

закричал он, вскочив на колени и стараясь выбраться " "из-под Вильяма, свалившегося ему на спину.

Полковник сообщил " "ему, от "скачать xbox backup creator"кого именно он получил приказ сопровождать Римо.

Ах, Берти, прошептала она, и мне представилась шапка пены, поднимающаяся над пивной кружкой, " "ах, Берти, зачем вы "скачать программу для записей cd"только приехали!

Еще одно слово об украденных сумочках и я за себя не отвечаю.

А когда луна снова скрылась за снежной вершиной СьерраБланки, голова колонны достигла Утеса загубленной девушки.

Недолго оно прячется в листве, потом появляется снова, и рядом с ним показывается еще одно лицо, более темное.

Дрожа всем телом, она тоже не делала никаких попыток убежать, даже когда всадник " " без головы вдруг остановился перед ними и его гнедой конь, храпя, встал на дыбы.

Ширококрылый морской коршун[1], реющий над просторами Атлантического океана, вдруг замер, всматриваясь во что-то " " внизу.

Не теряя времени, он отправился на свидание с пленником.

Да, долго держался,-заметил один, симулирующий, будто у него одна нога короче другой на целых десять сантиметров.

Дживс оставил свои " " дипломатические уловки.

Он " " был напуган, как никогда в жизни.

Мы " " стояли, словно по разные " " стороны дуэльного барьера в аду.

Вот и " " сейчас миссис Спотсворт снова " " вернулась к той же " " теме.

Лицо викария сильно покраснело, а " " плечи напряглись.

Конечно, я промахнулся, " " он бежал дальше.

Запишите на мой счет семь волшебных коней.

А я тем временем свяжусь с деканом Уитерсом и посмотрю, не может ли он оказать несколько большее внимание докторше наук собственной персоной, вдобавок еще и красивой, чем простому помощнику преподавателя, кем ты и являешься.

Что ж, подобная щепетильность в вопросах доверия и дружбы делает тебе честь, сказал архангел Михаил.

Адаму и Еве оставалось только удивляться Божественному промыслу они так и не смогли понять, зачем Богу понадобилось заселять Землю.

Вспомните в Ветхом Завете масса жестокости.

Она словно " " дышала спокойствием, вознося высоко свои стены над залитым ярким солнечным светом спокойными водами небольшой бухты.

Саяк Кан был " " начальником отдела революционной борьбы Народно-демократической "скачать звинцов александр" республики Северной Кореи.

Молодой человек в темной униформе вытащил " " мою руку через окно.

Сморщенное лицо хранило выражение " " детского недоумения, "отцы наши милостивцы скачать" словно ограниченный ум, с которым он родился, так и "скачать песню рыбка золотая" остался на подростковом уровне.

Она прошла к передней " " двери и пошарила за " " моделью.

Я ощутил незнакомые очертания " " сиденья тыльной стороной моей правой руки, скользящей в углубление между " " ее ягодицами.

Саламандра выпустит тебя, не причинив непоправимого вреда.

Швейк " " открыл бутылку, приложил ее ко рту, и напиток глоток за глотком исчез в его горле.

Разницу как раз и составляло расхищенное сырье.

Каких-то несколько часов назад жизнь лежала перед ним, полная множеством увлекательных начинаний.

Спасибо вам,-просто ответила Ма Ли.

Стеклянную "Конструктор английских предложений. Часть 1. Конструктор английского сказуемого" дверь он оставил открытой.

Начнется война будет не до прикрытий, сказал Земятин.

Если вам предстоит умереть на следующей неделе, это "Жгучая тайна" трагедия.

Когда-то бывший знаменем правых радикалов, антисемитизм стремительно овладел революционными массами Сорники.

Полагаю, что "Учение без мучения Безударные гласные 3 кл Раб. материалы" он просто не мог двигаться, слишком потрясла его мысль, что могут быть дела, "Великая тайна Земли Солнечн. система и разумн. формы жизни" более важные, чем превращение его обратно в кота.

Связал ее, заткнул ей рот, да и запер в "Учимся решать задачи Р/т" саду, в сторожке.

Если нет то они будут убраны до заката луны.

Охотник разговаривал сам с собой, потому что Фелим, обрадованный тем, что " " хозяин не только не умер, но "Тайны спецслужб 3 Рейха Информация к размышлению" и вообще вне опасности, перестал причитать и с ликующими возгласами, прищелкивая пальцами, пустился в пляс.

Хорошо еще, что ветер не в ту сторону.

Все десять долларов я решил оставить на тузе.

Вы ни в чем не виноваты,-успокаивал "Скачать игры для виндовс мобайл" его вольноопределяющийся.

Я поравнялся с одним из них, но тут что-то заставило меня остановиться.

При этом он ел бифштекс, и всем казалось, что он пережевывает один из этих " " кактусов.

В дверях появляется запыхавшийся Барахо.

Солдаты стреляли во все стороны и усердно швыряли гранаты, но Римо и Чиун напоминали миражи, плавающие в горячем воздухе, они лишь дразнили вооруженных винтовками людей.

Когда в кино дела у него пошли неважно, он согласился сняться в нескольких рекламных роликах для японского рынка, оговорив при этом, что они никогда не "Modern warfare 2 multiplayer патч" появятся на американском телевидении.

Мы вставили запал, и хотим, чтобы за нами признали этот акт.

Когда они возвращались, ветер нагнал тучи и "кредиты в минске" пошел дождь.

После этого она была готова к следующему путешествию.

Стрела попала точно в цель, в переднюю часть тела, пронзив легкие и, возможно, сердце.

Иногда казалось, что он полз всю свою жизнь, воспоминания же были просто отрывками мечтаний.

Упомянул кухни, где на радость счастливым и одаренным молодым придворным каждый день готовятся всевозможные деликатесы.

Грудами лежал искореженный, проржавевший, разломанный металл.

Едва ли я сам мог правильно разобраться в своих чувствах настолько они были противоречивы.

Это был мой выбор, на который я как вызванный имел право.

Когда курица спит, нельзя достать свежих яиц.

Горе мне, "Почему панда стоит на голове..." теперь уже ничего нельзя предотвратить!

Когда погас последний луч заката, Зеб был не дальше двухсот ярдов от асиенды.

До этой минуты еще не было явных доказательств смерти его сына, были лишь косвенные и не очень убедительные доводы.

Может быть, в другой раз, когда у нас будет побольше времени.

Я уже и так достаточно долго ждал, оборвал его Перривезер.

Идите "Сталинские соколы Анализ действий советской авиации в 1941-1945гг" и привезите их, но помните, что я не " " признаю никаких условий.

Давайте, давайте, приказал префект.

Я полюбила бы его,-быстро ответила Луиза.

Распахнув со своей стороны дверцу, Чиун выбрался наружу, за ним неуклюже последовал Билл Роум.

Ну вот, отец его загипнотизировал.

Казалось, в лавку сползся весь туман упомянутой Дживсом поры плодоношенья и забил ее плотной массой, однако я умудрился разглядеть в этом киселе, что один из посетителей, тот, что "Волонтеры вечности" пониже ростом и постарше, мне знаком, и даже очень.

Когда тонкая игла впилась в руку, я подумал, был ли этот врач, казавшийся не более чем слишком крупным ребенком, достаточно взрослым, чтобы профессиональную квалификацию.

Но для меня "Полный порядок для мам Понедельный план борьбы с хаосом на кухне..." он всегда останется Билликеном.

Нет, коротко ответил полковник.

Мисс Чутесова, кроме всего прочего, была все-таки агентом русской разведки.

Joomla konsulent, Joomla hjemmeside, design, Joomla udvikling, webshop opsætning, Joomla SEO søgemaskineoptimering, kursus i søgemaskineoptimering, Joomla kursus, genskab hacket Joomla, Joomla webhotel, Sutra