Spændingsstyring i erhvervsvirksomheder – værktøj til fastlæggelse af muligheder og besparelsespotentiale

Formålet med projektet
Dansk Energi Analyse har i 2011-12 ledet et Elforsk-projekt med det formål at vurdere, i hvilket omfang der kan spares elenergi ved at sænke spændingen. Det har endvidere været formålet at udvikle et værktøj til energirådgivere og virksomheder til vurdering af, om en konkret virksomhed med fordel vil kunne reducere spændingsniveauet.

Aktiviteter
Ved projektets start var der en del usikkerhed om, hvad en lavere spænding betyder for elmotorers elforbrug. Der er derfor hos Teknologisk Institut gennemført laboratorie-undersøgelser af asynkronmotorers spændingsafhængighed.

Lyskildernes spændingsafhængighed var bedre kendt, da projektet startede, men der manglede pålidelige tal for størrelsen af denne afhængighed. Teknologisk Institut har derfor målt på en række forskellige lyskilde med forskellige forkoblinger ved spændinger.

Med de to laboratorieundersøgelser som grundlag er der udarbejdet et værktøj til vurdering af besparelsesmulighederne i konkrete installationer. Værktøjet er bl. a. afprøvet i den århusianske kontorejendom Jægergården, der anvender spændingssænkende udstyr, og i Københavns Lufthavne i Kastrup, hvor spændingen er sænket med brug af 10/0,4 kV transformernes trinkoblere.

Projektets resultater er løbende formidlet gennem en serie rapporter, foredrag og artikler.

Værktøjet

Der er udarbejdet et regnearks-baseret værktøj til fastlæggelse af muligheder og besparelses-potentialer ved spændingsstyring i en konkret virksomhed eller et bygningsområde. Ud fra oplysninger om lyskilderne og direkte forsynede asynkronmotorer beregner værktøjet elbesparelsen og økonomien ved den planlagte spændingssænkning. Erfaringerne med værktøjet har været, at det er nemt at bruge og at brugervejledningen (guiden) er nyttig.

Venstreklik for at åbne PDF'en  og højreklik for at downloade (vælg gem som)! Download værktøjet her.

Rapporter
Guide til spændingsstyring i erhvervsvirksomheder. November 2012.
Guiden beskriver i tekst og ved rutediagram, hvordan besparelsesmulighederne analyseres og kortlægges med brug af værktøjet. I guidens del II er der en generel beskrivelse af spændingssænkning og hvordan besparelsen kontrolleres. Der omtales en række vigtige forhold ud over økonomien. Desuden omtales alternative besparelsesmuligheder, og der gives en række gode råd.

Venstreklik for at åbne PDF'en  og højreklik for at downloade (vælg gem som)! Download og/eller læs rapporten her.

Laboratoriemålinger af asynkronmotorers spændingsafhængighed. Januar 2012.
Rapporten beskriver målinger, der hos Teknologisk Institut er gennemført af optagen effekt og motortab samt øvrige elektriske data ved seks spændingsniveauer i intervallet 330 – 440 V. Målingerne er udført på tre nye motorer på 1,1, 5,5 og 18,5 kW samt på to ældre på 5 og 18,5 kW, alle direkte forsynede. Der er endvidere målt på en 4 kW motor, forsynet via frekvensomformer. Målingerne er udført med symmetriske spændinger og usymmetriske spændinger.

Venstreklik for at åbne PDF'en  og højreklik for at downloade (vælg gem som)! Download og/eller læs rapporten her.

Laboratoriemålinger af lyskilders spændingsafhængighed. April 2012.
Effektoptaget og belysningsstyrken er målt for en række lyskilder ved spændinger fra 190 V til 254 V. Målingerne er udført af Teknologisk Institut og har omfattet lysstofrør, kompakt-lysstofrør, kviksølvdamplamper, højtryksnatriumlamper og metalhalogenlamper, alle med dels konventionelle forkoblinger, dels elektroniske forkoblinger. Desuden er der målt på en LED  lyskilde samt på en glødelampe.

Venstreklik for at åbne PDF'en  og højreklik for at downloade (vælg gem som)! Download og/eller læs rapporten her.

Effekten af spændingssænkning i Jægergården, Aarhus. November 2012
Der er foretaget målinger på den kommunale ejendom Jægergården i Aarhus. I lavlastperioder er effektoptaget ikke afhængigt af spændingsniveauet. I højlastperioder er der opnået en besparelse på 2%. Målingerne er foretaget efter, at en del af lysinstallationen er fornyet med rør med elektroniske forkoblinger, hvor der ikke spares noget.

Venstreklik for at åbne PDF'en  og højreklik for at downloade (vælg gem som)! Download og/eller læs rapporten her.

Eksempler på elbesparelser ved spændingsstyring i kommunale bygninger. November 2012
Rapporten beskriver elbesparelsen og økonomien i seks bygninger, hvor der er installeret spændingssænkende udstyr. Elbesparelsen er opgjort ved målinger – udført af PSS Energy – af bygningernes optagne eleffekt med det spændingssænkende udstyr skiftevis indkoblet og udkoblet.

Venstreklik for at åbne PDF'en  og højreklik for at downloade (vælg gem som)! Download og/eller læs rapporten her.

Spændingsregulering. Københavns Lufthavne. November 2012
Københavns Lufthavne startede i 2010 med at sænke det generelle spændingsniveau Der afprøvedes flere typer spændingssænkende udstyr, men det valgtes at sænke spændingen til ca. 220 Volt med brug af transformernes trinkobler. Rapporten beskriver erfaringerne og analyserer de opnåede elbesparelser i to butikker i lufthavnens shoppingcenter og i et parkeringshus. Desuden analyseres besparelsespotentialet i Hilton hoteller, hvor spændingen endnu ikke er sænket.

Venstreklik for at åbne PDF'en  og højreklik for at downloade (vælg gem som)! Download og/eller læs rapporten her.

Artikel
Sænk spændingen og spar på elektriciteten. HVAC nr. 3. 2012.

Venstreklik for at åbne PDF'en  og højreklik for at downloade (vælg gem som)! Download og/eller læs artiklen her.

Projektgruppen har været:

Dansk Energi Analyse A/S
Københavns Lufthavne A/S

Kuben Management

Lokalenergi

Teknologisk Institut
Mogens Johansson (projektleder)
Hans Andersen
Jesper Siegmann
Søren Juul Hansen (fra april 2012)
Jesper Hansson (til marts 2012)
Christina Monrad Andersen (fra januar 2012)
Jonas Lassen (til december 2011)
Claus Hvenegaard
J. C. Sørensen

Følgegruppen har været:

Leverandører
Elnet

Rådgivere

Elforsk
Finn Christensen, Wattguard
Kristoffer L. Bech, ABB
Jørgen Nielsen, PSS Energy
Morten Nyholm, TecPartnering
Torben Steen Jensen, Mariendal electrics
Niels Chr. Nordentoft, Dansk Energi
Stig Kortsen, DONG Energy
Henning Højte Hansen, Balslev
Kenneth Søegaard, Moe & Brødskov
Jørn Borup Jensen, Dansk EnergiОн "Змеиное золото. Дети дорог"отправился в Вечность, не ведая, что оставляет после "Думай и богатей"себя не "Теремок"одного наследника, а двух.

Лассо снова забрасывается на " "сук смоковницы.

Его круглый "Скрытое управление человеком"животик вздымался при каждом вздохе.

Я "Мысли, творящие женское счастье. Экспресс-настрои"недавно переведен в Прагу,-сказал Швейк,-нездешний, из провинции.

И " "если раньше национальная армия пару раз "Великий Гэтсби"в год "Возвращение Поллианы"палила из пушек в сторону "Как стать первоклассным руководителем. Правила привлечения и удержания лучших специалистов"гор, то теперь пришлось проводить ежедневные рейды.

Доверили лисе курятник сторожить, усмехнулся Римо.

Просто " "я хочу продемонстрировать русским, что " "мы имеем боеспособную армию.

Как-то я три раза " "подряд получил на обед " "грудинку, а " "потом сидел за это целый " "финансовых результатов " "и использования прибыли">Учет финансовых результатов и " "использования прибыли"месяц.

Редкие фонари светили " "мягким желтым светом, крохотные очаги тепла в огромной холодной крепости.

Но на вашем месте я бы удалил этот зуб.

Если Иоаннитская церковь действительно есть порождение дьявола.

Они могли свободно публиковать критические материалы о старом режиме.

Память, "скачать игру даша следопыт"однако, возвращалась небольшими порциями.

Не будет ни страдания, " "ни голода!

На поясах у обоих болтались " "деревянные колчаны " "с такими же черными стрелами, как "бесплатные игры головоломки скачать"и та, которую вытащил из глухаря Мартин.

Но какое счастье, " "какое блаженство, что я дожил до сегодняшнего "скачать новые книги донцовой бесплатно и без регистрации"дня!

Мария миновала мужчину, склонившегося над чьей-то "скачать татарский сборник"могилой.

э, кажется, я понял "Скачать чит на деньги в самп"вас, ответил Морли.

Вискарра стоял у внешнего края асотеи, откуда видна была дорога, ведущая к воротам крепости.

Вышло ему ехать в Пльзень в ополчение.

Но если тебе так скажут, не верь.

Снова послышались громкие голоса, топот тяжелых сапог " " и быстрые шаги женщин, и в то же мгновение поток пассажиров хлынул на штормовой мостик.

И, однако, сам Карлос не лежал у костра.

Это была первая догадка Колхауна, но он отказался от нее почти тотчас же, как она пришла ему в голову.

Мне пришлось раз восемь " " наваливаться на него всей тяжестью тела, прежде чем он слегка шевельнулся.

Мой электронный секретарь помог мне " " проверить, кто является нынешним владельцем корабля.

Под окном " " густо рос ракитник, сквозь который можно было созерцать и впитывать красу благородных дерев, серебристого пруда и большого тенистого газона.

Следуя данным мне советам, " " я достаточно быстро добрался до " " ресторана, и припарковал свой " " глайдер у его подъезда.

На этой стене было меньше уступов, она была " " круче.

Вот все, что я должен вам сказать.

Похоже, я побежден до начала Турнира.

Раненые падали под копыта лошадей, топтавших и давивших дрогнувшую пехоту.

Широким концом Беовин дотронулся до кончика белого холодного носа и, описав топором высокую дугу, нанес удар.

Если бы Луи потрудился услышать ее, он бы заметил, что она говорила слишком спокойно, будто со скуки.

Подняв руки, Чимо схватил запястья Сейджека, намереваясь оторвать их от своего лица.

Присев на колченогую табуретку,-никакой другой мебели в этой тесной, пахнущей сыростью камере не было Маргарита наблюдала за его действиями.

Я " " стал слишком нахальным на своих собственных мирах.

Пока " " он сражался с насланной на " " него тварью, она не сбавила скорость.

Но "популярные мини игры" ведь не может он рыскать до бесконечности, " " рано или поздно устанет и " " тогда припожалует к нам, вкупе со сворой "бесплатные свадебные футажи скачать" ищеек и вооруженный лупой.

Чувство, будто локоть ударил по почкам, " " хотя это " " могло быть ребро ладони.

Кровь закапала из " " носа и окрасила усы.

Апджона в вышеизложенном эпизоде из моего детства.

закричал тот, что с кабельного, поднялся на маленькую сцену в " " передней части зала, выхватил из кармана чековую книжку и стал махать ею над головой, надеясь, что стрелявший его увидит.

Булстроуд, произнес полковник с характерной хрипотцой, выработанной на плац-парадах.

Пытался выполнить свой контракт.

После великолепного супа подали рыбу пальчики оближешь, потом рагу из дичи " " в вине и с острым соусом, которого не постыдился бы и Анатоль.

Потому что в этом случае они отложат нападение.

После целой недели размышлений она определенно обещала ему позволить соблазнить себя, так как все равно через месяц выходит замуж за инженера.

Женщины сидели за столом вокруг самовара " " и пили чай.

Самыми страшными врагами для нас будут собаки.

Будешь усыплять ее " " бдительность до тех пор, пока над нею, "Классная цена О секретах умного ценообразования" как над тобой раньше, "День ангела" не материализуется Саламандра.

Мы станем монополистами на рынке.

Ему очень нравился запах жидкости "Удивительное путешествие Нильса Хольгерссона с дикими гусями..." в сосуде.

Только не загораживайте мне обзор, сказал в "Лжец на кушетке" ответ Рабинович, захлопывая крышку люка на головном танке.

Они-де штурмовали Сокаль, Дубно, "Скачать чит на трагедию белок" Ниш, Пиаву.

Вы неоценимое приобретение для армии в военное время, и скоро вас назначат главными разведчиками!

Он быстро отошел и приблизился к месту, где лежал пленный Джек.

Дон Сильвио Мартинес сам провел бурную молодость среди опасностей и тревог, и храбрость Исидоры, порой граничащая с безрассудством, не только не вызывала его неудовольствия, но, наоборот, нравилась ему.

Ведь он умер и закон его не изловит!

Словно электрический ток пронзил всех, " " когда появился этот замечательный человек.

я просто не знаю подходящего заклинания.

Если подвернется удобный случай, хватайся за него.

По-моему, Смитти, вы теперь можете возвращаться домой,-заметил Ри-мо.

Слишком свежи были в их памяти прошлые "Каждый любит как умеет" подвиги Зевса, убившего своего отца Крона, чтобы занять его престол, и взявшего в жены родную сестру Геру.

Он зажал дверную ручку между передними лапами, нажал, повернул и медленно потянул.

Кстати, мы вряд ли сможем вернуться туда сейчас.

Я слыхал, что ты здесь самый крутой, сразу вслед за этим заявил он.

Это река " " Ахерон, которая впадает в Стикс.

Прежде чем изображение исчезло, Томас разогнал его ладонью.

Порылся в боковых карманах, вынул осколок малахита и заменил его блоком зеленого турмалина, который достал из подвешенного к поясу мешочка.

Сможешь переодеться в собственную одежду, когда отойдешь на безопасное расстояние.

Тогда Мак вынул свой ключ и смазал его жиром барсука из заранее заготовленной масленки.

Холод, который прошел по ее хребту, должен был принести приятное облегчение потной спине после такого бешеного бега вверх по склону, но не принес.

Когда Гар протянул руки, чтобы схватить его за морду "Огниво Дюймовочка Гадкий утенок" и свернуть ему шею, его снова охватило сомнение.

До Антуруса теперь уже недалеко, сказал отшельник.

Они оказались на узком балконе, идущем вокруг края супницы.

Вирту красивое место, полное чудес, но я не думаю, что Веритэ готова к путешествиям в обе стороны.

Прекрасно подготовленный закулисный заговор "картинки из игры трагедия белок" поразил Киффера в самое сердце.

Если, "обои на айфон скачать" конечно, вы хотите, чтобы все было сделано как следует.

Машина остановилась сама, и дверцы распахнулись, как бы приглашая нас выйти.

СВВР преуспевала необычайно, и по этой причине граф де Лион был счастлив.

Вокруг нее рос густой, тенистый подлесок, там мы могли найти укромное место, где нас не обнаружил бы и самый зоркий глаз.

Назови его лжецом, "Сталин Власть и кровь" а если он не очень обидится, щелкни его по носу или выплюнь табачную жвачку в его противную рожу.

Мы на западной окраине Великих Равнин.

До рассвета оставался всего час, а предстояло "кредитный калькулятор русфинанс" столько еще успеть.

Берти, прости, пожалуйста, что потревожили тебя, с изысканной учтивостью извинилась старушенция.

В такси по дороге в аэропорт Чиун напомнил Римо, как надо правильно дышать, и сделал ему массаж легких со спины.

Билл не разделял столь суровых взглядов.

Я люблю прямоту и искренность, отнюдь не вмешиваюсь в вашу личную жизнь и хотел бы поговорить с вами интимно о чистом искусстве.

Чайка пронеслась так близко от его лица, что он отдернулся "Новое измерение Оптические иллюзии Галереи 1-2" и нервно засмеялся.

Снаружи раздался еще один щелчок.

Марк ударил кулаком по ладони и отвернулся.

Вероятно, я мог бы затеряться там, внизу, как уже было "потребительский кредит по двум документам" однажды и провести на Мегапее остаток своих дней.

Выбежав на поляну, он расправил крылья и взмыл вверх.

Ладно, она открыла дверь пошире.

Потом он очень осторожно, как "Экспресс-справочник школьника. 7 класс" горячую кастрюлю, взял крышку сосуда с ароматной жидкостью и надел ее на горлышко.

Joomla konsulent, Joomla hjemmeside, design, Joomla udvikling, webshop opsætning, Joomla SEO søgemaskineoptimering, kursus i søgemaskineoptimering, Joomla kursus, genskab hacket Joomla, Joomla webhotel, Sutra