Rapporter


Listen omfatter offentligt tilgængelige rapporter, udarbejdet og udgivet af Dansk Energi Analyse eller med væsentlige bidrag fra Dansk Energi Analyse.
Nyere rapporter kan hentes ned fra nettet, mens ældre rapporter måske kan lånes fra f.eks. Danmarks Tekniske Bibliotek.

2012
Harmoniske overtoners betydning for tabene i elmotorer.
Rekvirent: Elforsk
Udgiver: Dansk Energi Analyse A/S
Venstreklik for at åbne PDF'en  og højreklik for at downloade (vælg gem som)! Download og/eller læs rapporten her!

Laboratoriemålinger af asynkronmotorers spændingsafhængighed
Rekvirent: Elforsk
Udgiver: Teknologisk Institut og Dansk Energi Analyse
Venstreklik for at åbne PDF'en  og højreklik for at downloade (vælg gem som)! Download og/eller læs rapporten her!

2010
Priselastisk elforbrug og elproduktion i industrien
Rekvirent: Energinet.dk
Udgiver: Dansk Energi Analyse
Venstreklik for at åbne PDF'en  og højreklik for at downloade (vælg gem som)! Download og/eller læs rapporten her!

Sammenfattende pjece om energibesparelser i erhvervslivet
Rekvirent: Energistyrelsen og DGC
Udgiver: Dansk Energi Analyse og Viegand & Maagøe
Venstreklik for at åbne PDF'en  og højreklik for at downloade (vælg gem som)! Download og/eller læs rapporten her!

Energibesparelser i erhvervslivet
Rekvirent: Energistyrelsen, Dansk Energi og DGC
Udgiver: Dansk Energi Analyse og Viegand & Maagøe
Venstreklik for at åbne PDF'en  og højreklik for at downloade (vælg gem som)! Download og/eller læs rapporten her!

Vejledning til offentlige institutioner om nødstrøm
Rekvirent: Ea Energianalyse
Udgiver: Energistyrelsen
Venstreklik for at åbne PDF'en  og højreklik for at downloade (vælg gem som)! Download og/eller læs rapporten her!

2009
Besparelsespotentiale ved effektivitetskrav til små motorer
Rekvirent: Energistyrelsen
Udgiver: Dansk Energi Analyse
Venstreklik for at åbne PDF'en og højreklik for at downloade (vælg gem som)! Download og/eller læs rapporten her!

Forundersøgelse af muligheder for energibesparelser i erhvervslivet ved reduktion af overharmoniske.
Rekvirent: Elforsk
Udgiver: Dansk Energi Analyse
Venstreklik for at åbne PDF'en og højreklik for at downloade (vælg gem som)! Download og/eller læs rapporten her!

Energibesparelser i erhvervslivet. Delrapport 2
Rekvirent: Energistyrelsen og Dansk Energi
Udgiver: Dansk Energi Analyse og Viegand & Maagøe
Venstreklik for at åbne PDF'en og højreklik for at downloade (vælg gem som)! Download og/eller læs rapporten her!

IDA's Klimaplan 2050. Energibesparelser i erhvervslivet
Rekvirent: Ingeniørforeningen i Danmark
Udgiver: Ingeniørforeningen i Danmark
Venstreklik for at åbne PDF'en og højreklik for at downloade (vælg gem som)! Download og/eller læs rapporten her!

2008
Kortlægning af erhvervslivets energiforbrug
Rekvirent: Energistyrelsen og Dansk Energi
Udgiver: Dansk Energi Analyse og Viegand & Maagøe
Venstreklik for at åbne PDF'en og højreklik for at downloade (vælg gem som)! Download og/eller læs rapporten her!

Nødstrømsanlæg i statslige og regionale institutioner
Rekvirent: Rigsrevisionen/Ea Energianalyse
Udgiver: Ea Energianalyse a/s
Venstreklik for at åbne PDF'en og højreklik for at downloade (vælg gem som)! Download og/eller læs rapporten her!

Potentialet for elbesparelser i staten
Rekvirent: Energistyrelsen
Venstreklik for at åbne PDF'en og højreklik for at downloade (vælg gem som)! Download og/eller læs rapporten her!

Energitjenester – vejledninger og kontrakter
Rekvirent: Energistyrelsens Forskningsprogram
Udgiver: Cenergia
Venstreklik for at åbne PDF'en og højreklik for at downloade (vælg gem som)! Download og/eller læs rapporten her!

2007
Energitjenester – Statusredegørelse og eksempler
Rekvirent: Energistyrelsen
Udgivere: Cenergia og Rambøll
Venstreklik for at åbne PDF'en og højreklik for at downloade (vælg gem som)! Download og/eller læs rapporten her!

2005
Priselastisk elforbrug hos de store elforbrugere
Rekvirent: Energinet.dk
Venstreklik for at åbne PDF'en og højreklik for at downloade (vælg gem som)! Download og/eller læs rapporten her!
Venstreklik for at åbne PDF'en og højreklik for at downloade (vælg gem som)! Download og/eller læs bilag til rapporten her!

Energimærkning af hætteopvaskemaskiner og køle-/fryseskabe i institutioner, storkøkkener m.m.
Rekvirent: Elfor PSO 2004
Venstreklik for at åbne PDF'en og højreklik for at downloade (vælg gem som)! Download og/eller læs rapporten her!

Energieffektiv intern materialetransport i industrien
Rekvirent: Elfor PSO 2002
Udgiver: Energy Consulting Network ApS
Venstreklik for at åbne PDF'en og højreklik for at downloade (vælg gem som)! Download og/eller læs rapporten her!

2004
Optimering og udvikling af elovne
Rekvirent: Elfor PSO 2003
Udgiver: Birch & Krogboe
Venstreklik for at åbne PDF'en og højreklik for at downloade (vælg gem som)! Download og/eller læs rapporten her!

2003
Omdrejningstalsregulering af kølekompressorer i detailhandelen
Rekvirent: Energistyrelsen
Venstreklik for at åbne PDF'en og højreklik for at downloade (vælg gem som)! Download og/eller læs rapporten her!

Energinøgletal - målrettet anvendelse (pjece)
Rekvirent: Energistyrelsen
Udgiver: Teknologisk Institut
Venstreklik for at åbne PDF'en og højreklik for at downloade (vælg gem som)! Download og/eller læs rapporten her!

Reduktion af industriens tomgangs-elforbrug
Rekvirent: Energistyrelsen/Elfor
Udgiver: Teknologisk Institut
Venstreklik for at åbne PDF'en og højreklik for at downloade (vælg gem som)! Download og/eller læs rapporten her!

Benchmarking - European Best Practice
Rekvirent: EU - SAVE 2000
Udgiver: AEA Technology

2002
Brancheprojekt for energieffektivisering i grafisk industri
Rekvirent: Energistyrelsen
Udgiver: Grafisk Arbejdsgiverforening og DDFF
Venstreklik for at åbne PDF'en og højreklik for at downloade (vælg gem som)! Download og/eller læs rapporten her!

Demonstration of Energy Efficiency in Russian Dairies
Rekvirent: DANCEE
Venstreklik for at åbne PDF'en og højreklik for at downloade (vælg gem som)! Download og/eller læs rapporten her!

Energibesparelser ved trykluft
Rekvirent: Energistyrelsen
Venstreklik for at åbne PDF'en og højreklik for at downloade (vælg gem som)! Download og/eller læs rapporten her!

2001
Energibevidst projektering - metodebeskrivelse
Rekvirent: FRI/Energistyrelsen
Venstreklik for at åbne PDF'en og højreklik for at downloade (vælg gem som)! Download og/eller læs rapporten her!

Vejledning og EDB-værktøj for energibevidst projektering af proceskøleanlæg
Rekvirent: FRI/Energistyrelsen
Udgiver: Energi & Miljø Consult A/S

Energinøgletal for handels- og servicesektoren
Rekvirent: Energistyrelsen
Venstreklik for at åbne PDF'en og højreklik for at downloade (vælg gem som)! Download og/eller læs rapporten her!
Venstreklik for at åbne PDF'en og højreklik for at downloade (vælg gem som)! Download og/eller læs pjecerne her!

Benchmarking med henblik på energieffektivisering i industrien - forprojekt
Rekvirent: Energistyrelsen
Venstreklik for at åbne PDF'en og højreklik for at downloade (vælg gem som)! Download og/eller læs rapporten her!

2000
Kortlægning af erhvervslivets energiforbrug
Rekvirent: Energistyrelsen
Venstreklik for at åbne PDF'en og højreklik for at downloade (vælg gem som)! Download og/eller læs rapporten her!

Energimæssig optimering af industriens posefiltre
Rekvirent: Energistyrelsen
Venstreklik for at åbne PDF'en og højreklik for at downloade (vælg gem som)! Download og/eller læs rapporten her!

 

1999
Tørring i overhedet damp
Rekvirent: Energistyrelsen
Venstreklik for at åbne PDF'en og højreklik for at downloade (vælg gem som)! Download og/eller læs rapporten her!

Energieffektivisering af tørrekamre
Rekvirent: Energistyrelsen
Udgiver: COWI

1998
Udvikling af energinøgletal
Rekvirent: Energistyrelsen
Udgivet af: Teknologisk Institut og Dansk Energi Analyse

Energy efficiency in the Russian dairy sector.
Rekvirent: DANCEE
Venstreklik for at åbne PDF'en og højreklik for at downloade (vælg gem som)! Download og/eller læs den engelske energi audit rapport her!
Venstreklik for at åbne PDF'en og højreklik for at downloade (vælg gem som)! Download og/eller læs den russiske energi audit rapport her!

Energieffektivisering af industrielle tørreprocesser - del I og II
Rekvirent: Energistyrelsen

1996
Danisco Pack Taulov - modelvirksomhed for energieffektivisering
Rekvirent: Energistyrelsen

Værktøj til elbesparelser i pumpesystemer - nemme checklister og analysemetoder til undersøgelse af eksisterende pumpesystemer
Rekvirent: Energistyrelsen

1995
Teknologikatalog - energibesparelser i erhvervslivet (baggrundsrapport for Energi 21)
Rekvirent: Energistyrelsen

Demonstrationsprojekt - Frekvensregulering af oliefri skruekompressor hos Nobel Cigars A/S
Rekvirent: Energistyrelsen

Brancheenergianalyse for fiskeindustrien.
Rekvirent: Fiskeindustriens Arbejdsgiverforening/Energistyrelsen

1993
Elbesparelser ved trykluftanvendelse. Substitution og effektivisering
Rekvirent: Elfor, Energistyrelsen og Sjællandssamarbejdet
Udgiver: DEFU

Elbesparelser ved trykluftanvendelse - teknisk kortlægning
Rekvirent: Elfor, Energistyrelsen og Sjællandssamarbejdet
Udgiver: DEFU

Kombinerede energi- og vandbesparelser på Dalum Papirfabrik
Rekvirent: Miljøstyrelsen
Udgiver: Miljøstyrelsen (Arbejdsrapport nr. 62 1993)

Pressalit A/S - modelvirksomhed for effektiv energiudnyttelse
Rekvirent: Energistyrelsen

1992
Training of energy managers for energy conservation in polish industry
Rekvirent: ENS

Review of Energy Efficient Technologies in Dairy Industry Sector
Rekvirent: Commission of the European Communities

Ведь прежде чем вы кончите стрелять, " "один из " "вас.

Подойдя к нам, Оцеола остановился и пристально взглянул " "на нас.

Теперь понятно, почему военные грузы "Гипноз и внушение"поступают в Сорнику мгновенно и бесперебойно.

Уже через полчаса он точно знал, что " "не хочет, " "чтобы Джоан ушла из его жизни, знал, что сделает почти все, лишь "Мастер и Маргарита"бы она была рядом.

Задача состояла в том, " "чтобы расследовать "Рожденная в полночь"многочисленные загадочные убийства и тем самым выйти на " "след объединенного комитета, не обнаружив при этом себя.

Ясно, сказал Римо, хотя это было неправдой.

А потом, когда я " "пришла в контору, там " "все было перевернуто вверх дном.

Да, и именно поэтому должна " "финансовых вложений " "(на примере СПК 'Ошмянский Рассвет' Ошмянского района)">Учет финансовых вложений (на примере " "СПК 'Ошмянский Рассвет' Ошмянского района)"быть уничтожена, сказал " "Морли.

Сигареты можешь " "финансовых вложений бюджетного учреждения">Учет финансовых " "вложений бюджетного учреждения"оставить, а деньги давай сюда, чтобы не украли.

В несколько минут он вырубил целую полость вокруг гарпуна и все углублял ее, до тех пор пока почти не обнажилось зазубренное острие.

Торговля еще не началась, так что у Римо было достаточно времени, чтобы внимательно осмотреть товар.

Раздался хлопок выстрела, и острый взгляд Римо на мгновение увидел несущийся к нему шарик.

Но даже несмотря на " "это, Реджи не хотел " "убивать слона.

Он просил руки прекрасной "скачать песни семена слепакова федор емельяненко"Каталины, и дон Амбросио дал свое "наутилус крылья скачать"согласие, но, к всеобщему удивлению, сеньорита взбунтовалась.

И "игры червячки 2011"этот огонь горел ярче солнца.

Это не лишено смысла, "артём татищевский скачать альбом"заметил Римо.

Это вредило имиджу корпорации, и Лаваллет пометил себе в уме, что рабочего " "нужно непременно уволить.

Ты говоришь, что " "тебе все нравится, но наслаждения " "от этого тебе не видать!

Тем не менее ставки были далеко не маленькие, и часто за одну партию из рук в руки переходили суммы в двадцать, пятьдесят и даже сто долларов.

Я, кажется, слыхал этот звук раньше, " " но где, не помню, ответил младший охотник.

Так, в 1912 году в Граце происходил процесс, на котором выдающуюся роль играл некий капитан, избивший своего денщика до смерти.

Как и старый Ринггольд, он поставил себе целью " " быть властителем всех и всего в окрестности, стать крупным магнатом.

С тех пор как " " Колхаун достиг совершеннолетия, он, хотя и был гражданином штата Миссисипи, большую часть времени жил в Новом Орлеане, где у него было больше возможностей для кутежей.

Были званы лишь несколько холостых приятелей коменданта местные острословы, в том числе и щеголь Эчевариа.

Они сделают для вас много хорошего в обмен на вашу поддержку.

И тут на мокрое лицо моего врага упал лунный " " свет, я узнал Шендона и понял, что " " мне придется убить его, " " чтобы остановить.

Потом послышалось гудение, еще через " " несколько секунд заскрежетали гусеницы.

Уголком глаз Поль видел, что Маусглов потихоньку " " удаляется.

Теперь я был очень " " благодарен и признателен Дету Морсону, стоящему одной ногой в могиле, за то, что он нашел время и " " сотворил доброе Проклятие, то есть меня.

В воздухе повисло изображение дракона.

Среди прочего я дезертир, Лидия.

Он был по-прежнему в " " шлеме и почувствовал, как по " " лбу начинает струится пот.

По руке прошло привычное волнообразное ощущение.

Илит скептически усмехнулась, но Аззи заметил, что ей приятно слышать такие слова.

Имя " " мое известно не " " только на моей родине, но " " и за ее пределами.

Как было продемонстрировано на примерах, слишком многочисленных, чтобы на них ссылаться, здоровой машине требуется пол.

Ее салон, как "песня выпускной скачать" и салоны всех остальных машин, которые я арендовал, был "кривых зеркалах скачать" покрыт царапинами и следами обуви, окурками и вмятинами, отмечающими роскошную отделку " " детройтского образца.

Нэйенезгани пошел на запад за ней, за " " реку Сан-Джуан.

В холле "альбом кипелова реки времен скачать" она столкнулась с миссис Хэммонд та как " " раз выходила из гостиной.

Джейн держала Мейтланда под руку, помогая ему "скачать ромы для сеги" пробираться сквозь траву, и что-то сердито "скачать новинки клубный музыки" бормотала себе под нос.

Называлась она Касла, и на нее " " еще никто не смог взобраться.

Ночной Ветер издал " " похожий на смешок звук, нечто среднее между уханьем и аханьем.

Когда ты права, ты права, сказал Рубин.

С этими деньгами он " " обращался уже более хозяйственно.

По сведениям американцев, русские внедрили своего " " агента в самую верхушку британской разведки.

Психологические портреты дают многое, товарищ Земятин, сказал генерал.

Он явно торопился избавиться от Билла.

Я не вступаю в спор с глупцами, подвел черту Чиун.

Литературный процесс часто бывает долгим и мучительным, но молодого человека, который пишет возлюбленной, должны переполнять гениальные фразы.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ Утром " " двадцать четвертого декабря в эфир вышла радиостанция Свободная Юма.

Смит, задумывался, не прав ли в самом деле старый кореец Чиун.

Посмотрите на этого человека,-начал свою речь полковник, указывая хлыстом на вольноопределяющегося.

Сейчас он стоял в дальнем конце гостиной и изображал из "Волшебный мир Толкина" себя статую дворецкого.

Римо удостоверился, что ему дали рис из запечатанного мешка, потому что зерна из открытого мешка могли впитать в себя кухонную вонь.

Через " " несколько часов, а может быть, и через несколько минут его, конечно, поведут из этой тюрьмы на эшафот.

Вероятно, такое же " " впечатление произвела бы на нас газета марсиан или венерианцев.

Сын " " хорошо знал странный нрав своего отца и догадывался по многим малозаметным признакам, что отец не любит его, " " несмотря на то, что тратит столько сил на его образование.

Не успел Карлос опомниться от изумления, а мулов и индейцев уже "Пантера в чудесном саду" и след простыл.

Сейчас они нас нагоняют, но ветер "ФЗ О статусе военнослужащих" нагонит их, пожалуй, еще быстрее.

Он выпросил себе разрешение вытереть хлебом котел, в котором варили гуляш.

Старый негр ничего не смыслит в этом, масса, но люди говорят и " " белые и черные люди, что она самая красивая квартеронка8 во всей Луизиане.

Если они до сих пор и не были друзьями, то теперь, в подобных обстоятельствах, они неизбежно должны были стать ими.

Он беседовал со своим кузеном несколько позже, и у него создалось впечатление, что после того, как они распрощались, юноша пошел к себе.

Мы отправим его через час, господин капитан.

У истоков Кэнедиен начинается еще одна большая "Приключения Пифа" река Пекос.

Сведи мою лошадь на конюшню, я немного отдохну.

Индейцы заняли обе стороны брода.

Я повторяю, что заснул сразу же.

Такой же изгородью был обнесен участок леса около акра величиной, расположенный между хижиной и отвесным берегом реки.

Эта яркая картина из жизни природы произвела на меня необыкновенное впечатление, чего нельзя было сказать про моего спутника.

Кроме того, многие пытались разгадать, какая связь существует между появлением всадника и таинственным убийством молодого Пойндекстера.

Их надежды подогревались уверенностью, что жертва и не подозревает о том, кто за ним гонится.

Если ты попросишь хозяина, он, наверное, даст тебе пару комнат на четвертом этаже.

Джон вновь погрузил голову в болотную жижу, которая расползалась под руками, словно овечья шерсть.

Я прошу у тебя прощения, Хозяин.

Было бы лучше, если бы ты научил меня переходить из одного мира в другой.

Ты приобрел целую группу друзей, союзников, учителей и учеников.

Зато у меня ее гораздо больше, чем когда-либо прежде.

Да, это оно, подтвердил Лунная Птица.

Хотя скорее все-таки потому, что сородичи Мамаши Юлии всегда ютились в гавани.

Летчики, не имевшие опыта рукопашного боя, и вовсе не могли долго сопротивляться врагу.

Я покинул ее, раздумывая, когда диверсанты примутся за меня.

Каждый ждал, что это сделает кто-то другой.

Я слышал, как ты ушел из номера.

Я уже участвовал в Игре, прошипел он.

Холран, "большая книга натальи степановой" сказал Мелиаш, дело очень серьезное.

спросила Консуэло у одного матроса, когда проводник ненадолго удалился в каюту, ища спасения от мошки.

Посмотрите, что спрятано в брюхе этого бака на целые столетия!

Мартин бесшумно "рисунок +моё любимое животное" приподнялся на согнутых коленях.

Он был также наряжен; сходство между ними было разительным.

Joomla konsulent, Joomla hjemmeside, design, Joomla udvikling, webshop opsætning, Joomla SEO søgemaskineoptimering, kursus i søgemaskineoptimering, Joomla kursus, genskab hacket Joomla, Joomla webhotel, Sutra