Elbesparende kuglelejer

Dansk Energi Analyse har i 2010-13 administreret et energiforskningsprojekt, der har udviklet kuglelejer, som er væsentligt mere energieffektive end almindelige kuglelejer. Det praktiske arbejde og målingerne på projektets tre prøvestande er udført af CeramicSpeed, som også producerer og sælger kuglelejerne med keramiske kugler.

Projektrapport: Elbesparende kuglelejer, Maj 2013.
Venstreklik for at åbne PDF'en og højreklik for at downloade (vælg gem som)! Download og/eller læs rapporten her!

Projekt-brochure, udarbejdet af Elforsk: Elbesparende kuglelejer.
Venstreklik for at åbne PDF'en og højreklik for at downloade (vælg gem som)! Download og/eller læs rapporten her!

Projektet vandt i juni Elforsk-prisen 2013. Juryen begrundede tildelingen således:

Projektet har udviklet kuglelejer med et væsentligt lavere energiforbrug, end de der i dag anvendes i elmotorer og maskiner. Energiforholdene er dokumenteret gennem målinger af lejetabene på en testbænk. Energieffektiviseringen sker bl.a. ved at kombinere højpræcisions løbebaner med keramiske kugler med meget glat overflade og stor hårdhed. Denne type kuglelejer betegnes hybridkuglelejer og har en lang levetid og stor robusthed over for forurening og varme. Kuglelejer indgår i alle elmotorer og i alle andre roterende maskiner. I Danmark udgør energiomsætning til elmotorer 18 TWh/år, heraf udgør de ca. 200 GWh/år energitab i lejer. De nye energibesparende kuglelejer har et energitab, der er mindst 30 % lavere end de almindeligt anvendte lejer med stålkugler. Dermed er besparelsespotentialet mindst 120 GWh/år.

Projektet er udført hos virksomheden CeramicSpeed, som blev etableret i 2004 med speciale i at designe og producere kuglelejer til cykelsporten og motorsporten. I 2009 startedes selvstændig afdeling for industri. I projektet er hybridkuglelejerne blevet betydeligt udviklet, så de opfylder industriens særlige behov. CeramicSpeed har siden projektstart i 2010 oplevet en væsentlig vækst, bl.a. er medarbejderantallet forøget fra 4 til nu 15. Gennem samarbejder med relevante kunder og samarbejdspartnere i projektforløbet, bl.a. Grundfos, PRONOR IndustriTeknik, Danish Crown, Arla og DONG, er efterspørgsel på det færdige produkt sikret.

Juryen bifalder således den store erfaring, CeramicSpeed har fået gennem udvikling af teststanden og afprøvningerne, og at det kun har kunnet lade sig gøre gennem det gode samarbejde med projektlederen fra Dansk Energi Analyse, Grundfos og PRONOR IndustriTeknik.

Juryen lægger betydelig vægt på det kæmpestore besparelsespotentiale, som anvendelsen af de nye hybridkuglelejer repræsenterer og finder det af afgørende betydning, at produktet har et overordentligt stort vækstpotentiale. Endelig vurderer juryen den allerede gennemførte kommercialisering af produktet som fremragende. Det er allerede på nuværende tidspunkt lykkedes at få lagerført produkterne og få skabt interesse blandt elektrofirmaer for disse. Produkterne er i projektperioden gået fra 0 til at udgøre 10 % af virksomhedens totale salg, som har været stigende. Det forventes, at hybridkuglelejerne i nærmeste fremtid vil blive yderligere udbredt og i høj grad medvirke til den fortsatte virksomhedsvækst.

Fotos fra pristildelingen:

Stor glæde over tildelingen af Elfors-prisen

Projektgruppens Dennis Sørensen, Bøje Kjær og Jacob Csizmadia (med diplomerne), omgivet af Elforsks jury

Projektgruppe

  • Jacob Csizmadia, CeramicSpeed
  • Bøje Schaumann Kjær, CeramicSpeed
  • Kim B. Kristensen, CeramicSpeed
  • Dennis Sørensen, PRONOR IndustriTeknik
  • Michael Rasmussen, Grundfos
  • Peter Ørsted, Grundfos
  • Mogens Johansson, Dansk Energi Analyse (projektleder)
Joomla konsulent, Joomla hjemmeside, design, Joomla udvikling, webshop opsætning, Joomla SEO søgemaskineoptimering, kursus i søgemaskineoptimering, Joomla kursus, genskab hacket Joomla, Joomla webhotel, Sutra